Ben jij spiritueel maar niet religieus? 10 redenen waarom het boeddhisme werkt

Boeddhisme gaat over ons, onze geest en ons lijden, het gaat over mens zijn. 10 redenen waarom het boeddhisme iedereen iets te bieden heeft.‎

Ongeveer een derde van de religieus niet aangeslotenen beschrijft zichzelf als atheïst. Maar de rest handhaaft een soort spiritueel geloof en werkwijze, ook al voelen ze zich niet langer thuis in een kerk, synagoge of moskee. Dit zijn de beroemde ‘spirituele maar niet religieuze’, filosofisch gezien de snelst groeiende demografie. Over het algemeen zijn ze opgeleid, liberaal en ruimdenkend, met een diep gevoel van verbondenheid met de aarde en een geloof dat er meer in het leven is dan wat er aan de oppervlakte verschijnt.‎

‎Boeddhisme gaat over realisatie en ervaring, niet over instituties of goddelijk gezag. Dit maakt het vooral geschikt voor degenen die zichzelf als spiritueel beschouwen, maar niet als religieus.‎

‎Misschien beschrijft dit jou. Misschien ben je een van de vele mensen die heeft ontdekt dat het boeddhisme je leven en spirituele werkwijze veel te bieden heeft, zonder enkele van de nadelen van geïnstitutionaliseerde religie.‎

Om het anders te zeggen: is het boeddhisme de religie voor mensen die niet van religie houden?

‎Boeddhisme is uniek onder werelds belangrijkste wereldreligies. (Sommige mensen debatteren of het boeddhisme in feite een religie is, maar laten we voor nu aannemen dat het zo is.) Het boeddhisme is de enige wereldreligie die geen God heeft. Het is de niet-theïstische religie.‎

‎Dat verandert alles. Ja, net als andere religies beschrijft het boeddhisme een niet-materiële, spirituele realiteit (misschien de echte realiteit) en richt het zich op wat er gebeurt nadat we sterven. Maar tegelijkertijd is het nuchter en praktisch: het gaat over ons, onze geest en ons lijden. Het gaat erom volledig en diep mens te zijn, en het heeft iedereen iets te bieden: boeddhisten natuurlijk; maar ook de spirituele maar niet religieuze, leden van andere religies, en zelfs degenen die denken dat ze helemaal niet spiritueel zijn. Want wie kent niet de waarde van aanwezig en bewust zijn?‎

‎Net als andere religies wordt het boeddhisme op verschillende niveaus van subtiliteit beoefend, en soms kan het net zo theïstisch zijn als elke andere religie. Boeddhisme wordt beoefend door mensen, dus er is goed en slecht. We komen tot het boeddhisme zoals we zijn, dus er zal zeker ego bij betrokken zijn. Dat is geen probleem – het is de werkende basis van het pad. De sleutel is waar we vanaf daar naartoe gaan.‎

‎Veel van wat ik over het boeddhisme zeg, is ook van toepassing op de contemplatieve tradities van andere religies. In feite hebben contemplatieven van verschillende religies vaak meer met elkaar gemeen dan met beoefenaars van hun eigen religie. Het komt erop neer hoezeer we het absolute personifiëren of belemmeren – of het nu een opperwezen is dat een oordeel over ons velt of een open uitgestrektheid van liefde en bewustzijn.

‎Degene die zichzelf als spiritueel maar niet religieus beschouwen, kunnen in het boeddhisme veel vinden om hen te helpen op hun persoonlijke pad, hoe ze het ook definiëren.‎

Het verschil is dat meditatie de essentie van het boeddhisme is, niet alleen de beoefening van een verheven elite van mystici. Het is eerlijk om te zeggen dat het boeddhisme de meest contemplatieve van werelds belangrijkste religies is, wat een weerspiegeling is van zijn fundamentele niet-theïsme.

Boeddhisme gaat over realisatie en ervaring, niet over instellingen of goddelijk gezag. Dit maakt het vooral geschikt voor degenen die zichzelf als spiritueel maar niet religieus beschouwen. Hier zijn tien redenen waarom:

1. Er is geen boeddhistische God.

Verschillende boeddhistische scholen hebben verschillende opvattingen over wie de Boeddha was. Sommigen zeggen dat hij een gewoon mens was die het pad naar ontwaken ontdekte; anderen zeggen dat hij al verlicht was, maar het pad volgde om ons te laten zien hoe het moet. Maar één ding is zeker: hij was geen God, godheid of goddelijk wezen. Zijn vermogens waren puur menselijk, ieder van ons kan zijn pad volgen, en onze verlichting zal precies dezelfde zijn als die van hem. Uiteindelijk zijn wij niet anders dan hem, en vice versa.

Toegegeven, er zijn veel boeddhistische afbeeldingen die op goden en godheden lijken, allerlei kleurrijke en exotische wezens. De boeddhistische kosmos is een uitgestrekte, met oneindige wezens met verschillende geesten, lichamen, vermogens en rijken. Sommige zijn subtieler en ontwaakt, en andere zijn grover en verwarder. Toch zijn dit slechts de eindeloze variaties op de realiteit die we nu ervaren. Het kan oneindig uitgestrekt en diep zijn, het kan mysterieus zijn zonder begrip, het kan heel anders zijn dan we denken dat het is, maar wat de werkelijkheid ook is, dit is het. Er is niets en niemand fundamenteel anders dan of erbuiten.

2. Het gaat om je basisgoedheid.

Boeddhisme gaat niet over redding of erfzonde. Het gaat er niet om iemand anders te worden of ergens anders heen te gaan. Omdat zowel jij als je wereld in principe goed zijn. Met al zijn ups en downs werkt deze wereld van ons. Het verwarmt ons; het voedt ons; het biedt ons kleur, geluid en aanraking. We hoeven niet te strijden tegen onze wereld. Het is noch voor ons noch tegen ons. Het is een eenvoudige, levendige wereld van directe ervaring die we kunnen onderzoeken, verzorgen, genieten en liefhebben.

‎We zijn in principe ook goed, verward als we kunnen zijn. In het boeddhisme heeft onze ware natuur vele namen, zoals boeddhanatuur, gewone geest, ‎‎sugatagarbha,‎‎ Vajradhara of gewoon boeddha – fundamenteel ontwaken. Het punt is dat we het op geen enkele manier kunnen belemmeren, identificeren of conceptualiseren. Dan is het gewoon hetzelfde oude spel waar we nu in vastzitten. Wij bezitten deze fundamentele goedheid niet. Het is niet in ons, het is niet buiten ons, het is buiten het bereik van de conventionele geest. Het is leeg van elke vorm, maar toch is alles wat we ervaren zijn manifestatie. Het is niets en de bron van alles – hoe wikkel je je geest daar omheen? Het enige wat je kunt doen is direct kijken, ontspannen en loslaten.‎

‎3. Het probleem is lijden. Het antwoord is ontwaken.

Het boeddhisme is er om één probleem aan te pakken: lijden. De Boeddha noemde de waarheid van het lijden ‘nobel’, omdat het herkennen van ons lijden de startplaats en inspiratie is van het spirituele pad.

Zijn tweede nobele waarheid was de oorzaak van lijden. In het Westen noemen boeddhisten dit ‘ego’. Het is een klein woord dat vrijwel alles omvat wat er mis is met de wereld. Omdat volgens de Boeddha al het lijden, groot en klein, begint met ons valse geloof in een solide, afgescheiden en continu ‘ik’, aan wiens voortbestaan ​​we ons leven wijden.

Het voelt alsof we hopeloos gevangen zitten in deze nare droom van ‘ik en zij’ die we hebben gecreëerd, maar we kunnen er wel uit ontwaken. Dit is de derde edele waarheid, de opheffing van het lijden. We doen dit door onze onwetendheid te erkennen, de valsheid van ons geloof in dit ‘ik’. Ten slotte vertelde de Boeddha ons dat er een concrete manier is om daar te komen, die in wezen bestaat uit discipline, inspanning, meditatie en wijsheid. Dit is de vierde edele waarheid, de waarheid van het pad.

4. De manier om dat te doen is door met je geest te werken.

‎Dus volgens de Boeddha is het probleem lijden, de oorzaak is niet ontwaken en het pad leeft bewust, mediteert en cultiveert onze wijsheid. Er is eigenlijk maar één plek waar alles gebeurt: in onze gedachten. De geest is de bron van beide ons lijden als onze vreugde. Meditatie – het temmen van de geest – is wat ons van de ene naar de andere brengt. Meditatie is de basisremedie van het boeddhisme voor de menselijke conditie en zijn speciale genialiteit.‎

Het boeddhistische pad van meditatie begint met oefeningen om onze wilde geest te kalmeren. Als de geest eenmaal genoeg gefocust is om ongestoord in de werkelijkheid te kijken, ontwikkelen we inzicht in de aard van onze ervaring, die wordt gekenmerkt door vergankelijkheid, lijden, niet doorgaan en leegte. We ontwikkelen van nature compassie voor onszelf en alle wezens die lijden, en ons inzicht stelt ons in staat hen vakkundig te helpen. Ten slotte ervaren we onszelf en onze wereld zoals ze zijn geweest sinds de tijd zonder begin, nu zijn en altijd zullen zijn – niets anders dan verlichting zelf, grote perfectie in elk opzicht.

‎5. Niemand kan het voor je doen. Maar jij ‎‎kunt‎‎ dat wel.

‎In het boeddhisme is er geen verlosser. Er is niemand die het voor ons gaat doen, geen plek waar we ons voor de veiligheid kunnen verstoppen. We moeten de realiteit recht onder ogen zien, en we moeten het alleen doen. Zelfs wanneer boeddhisten hun toevlucht nemen tot de Boeddha, nemen ze echt hun toevlucht tot de waarheid dat er geen toevluchtsoord is. Geen bescherming zoeken is de enige echte bescherming.‎

Dus dat is het slechte nieuws – we moeten het alleen doen. Het goede nieuws is dat we het kunnen. Als mensen hebben we de middelen die we nodig hebben: intelligentie, kracht, liefdevolle harten en bewezen, effectieve methoden. Daardoor kunnen we ons vertrouwen wekken en afstand doen van onze depressie en wrok.

‎Maar hoewel niemand dat voor ons kan doen, is er hulp en begeleiding beschikbaar. Er zijn leraren – vrouwen en mannen die verder op het pad zijn – die ons instructie en inspiratie bieden. Ze bewijzen ons dat het kan. De boeddhistische leer biedt ons wijsheid die 2.600 jaar teruggaat tot de Boeddha zelf. We kunnen direct naar de bron gaan, want de afstamming die begon met Gautama Boeddha is tot op de dag van vandaag ongebroken.‎

6. Er is een spirituele, niet-materiële realiteit.

Sommige mensen beschrijven het boeddhisme als de rationele, ‘wetenschappelijke’ religie, die ons helpt een beter en zorgzamer leven te leiden zonder ons moderne wereldbeeld tegen te spreken. Het is zeker waar dat veel boeddhistische praktijken heel goed werken in de moderne wereld, geen exotische overtuigingen vereisen en aantoonbare voordelen opleveren voor het leven van mensen. Maar dat is slechts een deel van het verhaal.

Het boeddhisme beweert absoluut dat er een realiteit is die niet materieel is. Andere religies zeggen dat ook; het verschil is dat in het boeddhisme deze spirituele realiteit niet God is. Het is geest.

Dit kun je zelf onderzoeken:

  • Bestaat mijn geest uit materie of is het iets anders?
  • Heeft mijn geest kenmerken, zoals gedachten, gevoelens en identiteit, of is het de ruimte waarbinnen deze dingen ontstaan?
  • Verandert mijn gedachten constant of is het continu? Is het één ding of veel?
  • Waar ligt de grens van mijn geest? Is het groot of klein? Kijkt het in mij naar de materiële wereld buiten? Of zijn mijn percepties en mijn ervaring van beide geestig? (En als dat zo is, is het misschien de materiële wereld waarvan we de realiteit in twijfel zouden moeten trekken.)

7. Maar je hoeft niets op geloof aan te nemen.

‎Er is geen ontvangen wijsheid in het boeddhisme, niets dat we puur op basis van het spirituele gezag van iemand anders moeten accepteren. De Dalai Lama heeft gezegd dat het boeddhisme elk geloof moet opgeven dat de moderne wetenschap weerlegt. De Boeddha zelf zei beroemd: “Wees een licht voor jezelf”, en vertelde zijn studenten dat ze alles wat hij zei moesten toetsen aan hun eigen ervaring. Maar het is gemakkelijk om dit advies verkeerd te interpreteren. Onze moderne ego’s willen er graag gebruik van maken. Hoewel we niet moeten accepteren wat anderen op het eerste gezicht zeggen, betekent dit niet dat we gewoon moeten accepteren wat we onszelf vertellen. We moeten de leer van het boeddhisme toetsen aan onze directe levenservaring, niet aan onze mening.‎

En hoewel de moderne wetenschap oude opvattingen over astronomie of menselijke fysiologie kan bewijzen of weerleggen, kan ze het niet-materiële niet meten of testen. Het boeddhisme waardeert de rationele geest en probeert deze niet in zijn eigen sfeer tegen te spreken. Maar het vertelt niet het hele verhaal.

Ten slotte is het de zeldzame persoon die alleen op het spirituele pad kan navigeren. Met behoud van ons zelfrespect en oordeel, moeten we bereid zijn om de begeleiding, zelfs leiderschap, te accepteren van degenen die verder op het pad zijn. In een samenleving die het individu verheft en de hiërarchie van de leraar-leerling relatie in twijfel trekt, is het een uitdaging om een middenweg te vinden tussen te veel zelf en te weinig.

‎8. Boeddhisme biedt een schat aan bekwame middelen voor de behoeften van verschillende mensen.

‎Boeddhisme is geen één pad past bij iedereen religie. Het is zeer pragmatisch, omdat het gaat om alles wat helpt om lijden te verminderen.‎

Wezens zijn oneindig. Dat geldt ook voor hun problemen en gemoedstoestanden. Het boeddhisme biedt een schat aan bekwame middelen om aan hun verschillende behoeften te voldoen. Als mensen niet klaar zijn voor de definitieve waarheid, maar een gedeeltelijke waarheid zal helpen, is dat geen probleem – zolang het maar echt helpt. Het probleem is dat dingen die nuttig aanvoelen – zoals meegaan met onze gebruikelijke trucs – de zaken soms erger kunnen maken. Dus de boeddhistische leringen zijn zachtaardig, maar ze kunnen ook hard zijn. We moeten de manieren onder ogen zien die we onszelf en anderen aandoen.

‎Boeddhistische meditatie beoefenaars bestuderen de geest al duizenden jaren. In die tijd hebben ze veel technieken getest en bewezen om de geest te temmen, ons lijden te verminderen en te ontdekken wie we zijn en wat echt is (en niet). Er zijn meditaties om de geest te kalmeren en te concentreren, contemplaties om het hart te openen en manieren om gemak en genade in het lichaam te brengen. Het is eerlijk om te zeggen, zoals veel mensen hebben gedaan, dat het boeddhisme ‘s werelds meest ontwikkelde wetenschap van de geest is.‎

‎Tegenwoordig hebben mensen die het boeddhisme willen verkennen veel middelen tot hun beschikking. Voor het eerst in de geschiedenis zijn alle scholen en tradities van het boeddhisme op één plek verzameld. Er zijn mooie boeken, uitstekende leraren, praktijkcentra, gemeenschappen en tijdschriften.‎

‎Deze zijn allemaal beschikbaar voor je om te verkennen volgens je eigen behoeften en pad. Je kunt thuis meditatie beoefenen of naar een lokaal centrum gaan en met anderen oefenen. Je kunt een boek lezen, lessen volgen of een lezing van een boeddhistische leraar horen. Wat voor jou ook werkt – er is geen druk.‎

9. Het is open, vooruitstrevend en niet institutioneel.

Hoewel het boeddhisme in zijn Aziatische thuislanden conservatief kan zijn, zijn bekeerde boeddhisten in het Westen over het algemeen liberaal, zowel sociaal als politiek. Of dit nu een toevallige gebeurtenis in de geschiedenis is of een natuurlijke weerspiegeling van de boeddhistische leer, boeddhistische gemeenschappen omarmen diversiteit en werken tegen seksisme en racisme.

Identiteiten van alle soorten, inclusief geslacht, nationaliteit, etniciteit en zelfs religie, worden niet als vaststaand en uiteindelijk waar gezien. Toch worden ze niet ontkend; verschillen worden erkend, gevierd en genoten. Natuurlijk zijn boeddhisten nog steeds mensen en maken ze nog steeds deel uit van een samenleving, dus het is een werk in uitvoering. Maar ze proberen het.

Veel mensen hebben zich afgekeerd van georganiseerde religie omdat het voelt als gewoon een andere bureaucratie, rigide en egoïstisch. Boeddhisme is beschreven als ongeorganiseerde religie. Er is geen boeddhistische paus. (Nee, de Dalai Lama is niet het hoofd van het wereld-boeddhisme. Hij is niet eens het hoofd van het hele Tibetaans boeddhisme, slechts van één sekte.) Er is geen overkoepelende kerk, alleen een verlies verzameling van verschillende scholen. Zoals je snel zult ontdekken als je naar je lokale boeddhistische centrum gaat, kunnen dingen vlot verlopen (of niet), maar de sfeer is waarschijnlijk open en ontspannen. Het zal waarschijnlijk niet institutioneel effect.‎

‎10. En het werkt.

We kunnen subjectieve ervaring niet zien of meten, dus we kunnen niet direct beoordelen welk effect het boeddhisme heeft op de geest en het hart van iemand anders. Maar we kunnen zien hoe ze handelen en andere mensen behandelen. We kunnen horen wat ze zeggen over wat ze van binnen ervaren.

‎Wat we zien is dat het boeddhisme werkt. Al millennia lang maakt het boeddhisme mensen bewuster, zorgzamer en bekwamer. Het enige wat je hoeft te doen is iemand ontmoeten die veel meditatie heeft beoefend om dat te weten. In onze eigen tijd melden honderdduizenden mensen dat zelfs een bescheiden boeddhistische praktijk hun leven beter heeft gemaakt – ze zijn rustiger, gelukkiger en niet zo meegesleept wanneer sterke emoties opkomen. Ze zijn vriendelijker voor zichzelf en anderen.‎

Maar het is echt belangrijk om onszelf niet te belasten met onrealistische verwachtingen. Verandering gaat heel langzaam. Je zult dat ook zien wanneer je een boeddhistische mediterende ontmoet, zelfs iemand die er al heel lang mee bezig is. Verwacht geen perfectie. We werken met patronen van onwetendheid, hebzucht en woede die zich gedurende ons hele leven hebben ontwikkeld – zo niet veel langer. Verandering komt langzaam voor de meesten van ons. Maar het komt wel. Als je je eraan houdt, is dat gegarandeerd. boeddhisme werkt.

‎Degene die zichzelf als spiritueel maar niet religieus beschouwen, kunnen in het boeddhisme veel vinden om hen te helpen op hun persoonlijke pad, hoe ze het ook definiëren.‎

‎Toen ik voor het eerst in aanraking kwam met het boeddhisme, viel mij de absolute integriteit ervan op. Ik zag dat het mij niet probeerde te manipuleren door mij te vertellen wat ik wilde horen. Het vertelt altijd de waarheid. Soms is die waarheid zachtaardig, verzacht het mijn hart en brengt het tranen in mijn ogen. Soms is het moeilijk, dwingt het mij om mijn problemen onder ogen te zien en doorbreekt het mijn comfortabele illusies. Maar altijd is het rechtvaardig. Het biedt ons altijd wat we nodig hebben. Wij zijn vrij om te nemen wat we willen.‎

Inkttekening met Micron Fineliners op A3-formaat Ultra Smooth Canson papier

© 2022 Koenraad Marco Koster
Delen:

Plaats een reactie

Welkom

Installeer kmkoster.nl
×