De essentie van de driekracht

Hoewel de driekracht de wensen van de houders toekent heeft het ook de kracht van een godin in zich. De driekracht is gevormd door de godinnen van de Kracht, Wijsheid en Moed voor het uitdrukkelijke gebruik van iedereen die iets van het zou wensen, hetzij goed of slecht.

Hoewel de driekracht zelf geen levend iets is, heeft het wel een schijn van een geest, of tenminste het vermogen om de stem van de godinnen te channelen. Maar de driekracht oordeelt niet tussen goed en kwaad, of het dat vermogen heeft of niet.

Hoewel het een levenloos object is heeft de driekracht de macht om drie titels te schenken die de persoon grote krachten geeft: Kracht, Wijsheid en Moed. De driekracht is een symbool dat een pad naar groei en harmonie vertegenwoordigt zowel in de mythische als in de echte wereld.

De drie driehoeken van de driekracht vertegenwoordigen de godinnen van de Kracht, Wijsheid en Moed. Deze deugden komen overeen met het lichaam, de geest en de ziel. Het is een drieledige filosofie over de samenstelling van alle dingen en de weg naar vrede en balans.

Kracht is de fysieke godin, het vermogen van het lichaam. Het is de Kracht die alle dingen mogelijk maakt. Kracht overwint obstakels en verandert de wereld. Een persoon die alleen Kracht bezit zal echter corrupt worden.

Wijsheid is de intellectuele godin, het vermogen van de geest. Het dicteert de gedragswetten die alle dingen gehoorzamen. Wijsheid snijdt door verwarring om de waarheid te vinden. Een persoon die alleen Wijsheid bezit is echter machteloos.

Moed is de geestelijke godin, het vermogen van de ziel. Het is de impuls die alle levende wezens aandrijft. Moed stelt ons in staat liefde te kiezen boven angst. Iemand die Moed bezit kan zwak en onwetend zijn maar zij kunnen door hun inspanningen zowel Wijsheid als Kracht verwerven.

Evenwicht wordt bereikt wanneer Kracht, Wijsheid en Moed in gelijke hoedanigheden bestaan. Dit wordt gesuggereerd door de vorm van de driekracht zelf – drie driehoeken die een samenhangende grotere driehoek vormen. Het geheel is groter dan de som der delen.

De driekracht is een fractal een heilige geometrie. De vorm kan naar binnen en naar buiten worden herhaald zonder een onevenwichtigheid te creëren. Op deze manier vertegenwoordigt het de eeuwige en oneindige uitgestrektheid van het universum.

© 2022 Koenraad Marco Koster

Delen:

Plaats een reactie

Welkom

Installeer kmkoster.nl
×