Hoe installeert u een LAMP stack (Linux, Apache, MySQL, PHP) op Ubuntu 22.04

Introductie

In deze handleiding leg ik uit hoe u een LAMP stack kunt installeren op Ubuntu 22.04.

Een “LAMP” stack is verzameling van open source software die doorgaans samen wordt geïnstalleerd om een ​​server in staat te stellen dynamische websites en webapplicaties te hosten. Deze term is eigenlijk een acroniem dat staat voor het Linux besturingssysteem met de Apache webserver. De sitegegevens worden opgeslagen in een MySQL database en dynamische inhoud wordt verwerkt door PHP.

Stap 1 – Apache installeren

Apache webserver is een populaire open source webserver die samen met PHP kan worden gebruikt om dynamische websites te hosten. Het is goed gedocumenteerd en wordt al een groot deel van de geschiedenis van het web op grote schaal gebruikt.

Zorg er eerst voor dat de apt cache is bijgewerkt met:

sudo apt update

Als dit de eerste keer is dat u sudo in deze sessie gebruikt, wordt u gevraagd om het wachtwoord op te geven om uw machtigingen te valideren.

Nadat de cache is bijgewerkt, kunt u Apache installeren met:

sudo apt install apache2

Na het invoeren van deze opdracht zal apt u aangeven welke pakketten het van plan is te installeren en hoeveel extra schijfruimte deze in beslag zullen nemen. Druk op Y en druk op ENTER om te bevestigen, en de installatie zal doorgaan.

Stap 2 – Pas de firewall aan om webverkeer toe te staan

Ervan uitgaande dat u de initiële instructies voor het instellen van de server hebt gevolgd en de UFW firewall hebt ingeschakeld, moet u er vervolgens voor zorgen dat uw firewall HTTP- en HTTPS-verkeer toestaat.

U kunt als volgt controleren of UFW een toepassingsprofiel voor Apache heeft:

sudo ufw app list

Voer het volgende commando uit om inkomend HTTP- en HTTPS- verkeer voor deze server toe te staan:

sudo ufw allow "Apache Full"

U kunt meteen testen om te controleren of alles naar wens is verlopen door het lokale IP-adres van uw server in uw webbrowser te bezoeken:

http://127.0.0.1

Als u deze pagina ziet is uw webserver correct geïnstalleerd en toegankelijk via uw firewall.

Stap 3 – MySQL installeren

Nu uw webserver actief is, is het tijd om MySQL te installeren. MySQL is een databasebeheersysteem. Kortom het organiseert en biedt toegang tot databases waar uw site informatie kan opslaan.

Gebruik apt nogmaals om deze software te installeren:

sudo apt install mysql-server

Ook deze opdracht toont u een lijst met de pakketten die zullen worden geïnstalleerd, samen met de hoeveelheid schijfruimte die ze innemen. Voer Y in om door te gaan.

Stap 4 – PHP installeren

Nu uw webserver actief is, is het tijd om PHP te installeren. PHP is een servergebaseerde open source scripttaal die voornamelijk dient voor het maken van dynamische webpagina’s.

Gebruik apt nogmaals om deze software te installeren:

sudo apt install php libapache2-mod-php php-mysql php-zip php-mbstring php-xml php-curl php-gd php-imagick

Na het invoeren van deze opdracht zal apt u aangeven welke pakketten het van plan is te installeren en hoeveel extra schijfruimte deze in beslag zullen nemen. Druk op Y en druk op ENTER om te bevestigen, en de installatie zal doorgaan.

Start vervolgens de webserver opnieuw op door onderstaande commando uit te voeren:

sudo systemctl restart apache2

U kunt meteen testen om te controleren of alles naar wens is verlopen door het onderstaande adres van uw server in uw webbrowser te bezoeken:

http://127.0.0.1/info.php

Als u bovenstaande pagina ziet is PHP correct geïnstalleerd.

Delen:

Plaats een reactie

Welkom

Installeer kmkoster.nl
×